Szukanie zaawansowane
  • English
  • Polski

Organ wydający i finansujący

PUBLISHER:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
CONTACT PERSON (editorial board and publisher):
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD.
Tel. (12) 422 30 68; fax (12) 421 67 25
e- mail: science2@apeiron.edu.pl
COPYRIGHT © BY:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego
APEIRON w Krakowie, Kraków 2016