Advanced search
  • English
  • Polski

Publisher and Funding Body

PUBLISHER:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
CONTACT PERSON (editorial board and publisher):
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD.
Tel. +48 12 422 30 68; fax +48 12 421 67 25
E-mail: science2@apeiron.edu.pl
COPYRIGHT © BY:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie